Mer om Consupedia

Mer om Consupedia

Mer om Consupedia

I sex år har vi forskat för att hitta en lösning som gör världen mer hållbar.

I sex år har vi forskat tillsammans med KTH och Högskolan Dalarna för att ta fram en lösning som bidrar till en storskalig beteendeförändring av samhället och hjälper oss nå FNs globala mål till 2030.

Vi har byggt världens största databas för hållbarhetsinformation om livsmedel som puffar samhället i en mer hållbar riktning. Nu lägger vi den helt i händerna på dig genom lanseringen av vår mobilapp. Även om databasen har varit tillgänglig sedan 2017 blir det nu mycket enklare att använda den i vardagen med hjälp av appen.

Idén om Consupedia föddes redan 2014. Det var i frustrationen över hur svårt det är att veta vad ens konsumtion bidrar till som Roberto bestämde sig för att starta Consupedia.

”När jag inte vet vad min konsumtion bidrar till är det omöjligt att göra ett medvetet och hållbart val.”

Roberto Rufo Gonzalez, grundare Consupedia

Det är därför vi finns. För att du som konsument ska känna dig trygg med att dina konsumtionsval inte bidrar till något som du inte är bekväm med. För att lyckas med det behöver vi få tillgång till information om produkters hållbarhetsavtryck. Först då kan vi ta ett beslut om ifall produkten är rätt för oss eller inte. Det är därför information är hjärtat i allt vi gör.

Du kan se på oss som ett Wikipedia för hållbar konsumtion. Den självklara destinationen för pålitlig information som hjälper dig att bli en mer hållbar konsument. Precis som Wikipedia tror vi på kollektiv visdom där vi tillsammans samlar och utökar tillgången på information.

Och precis som Wikipedia brinner vi för att skapa ett samhälle som är helt transparent. Vi tycker att det är vår rättighet att ha fri tillgång till information om våra konsumtionsval. Det måste vara lätt att göra rätt.

När vi får relevant information presenterad till oss på ett enkelt sätt och vid rätt tillfälle vet vi, genom forskning, att vi gör bättre och mer hållbara val. Ju fler vi är, desto snabbare ställer producenter om för att möta vår efterfrågan på hållbara produkter. Tillsammans kan vi skapa en positiv, storskalig samhällsförändring som gör skillnad.

Bli en mer hållbar konsument du också och var med och gör världen bättre. För dig själv, för planeten, för alla.