Hur Consupedia fungerar

Hur Consupedia fungerar

Hur Consupedia fungerar

Vi har världens största databas för hållbarhetsinformation om livsmedel.

Kärnan i Consupedia är vår databas. Den är störst i världen när det kommer till hållbarhet och livsmedel och vi jobbar dagligen med att utveckla och förbättra den. Just nu består den av runt 250 000 livsmedelsprodukter som vi har kopplat ihop med hållbarhetsinformation från några av världens främsta databaser*.

Genom att skanna streckkoden eller söka på en produkt får du direkt upp information kopplad till produktens:

Ingredienser

Du får tydlig information om vad produkten innehåller.

Produktionsland

Du får veta i vilket land produkten producerats.

Pris

Du får produktens snittpris hämtat från de största livsmedelsbutikerna på nätet.

Miljöpåverkan

Du får information om produktens förpackningstyp, transportsträcka, klimat- och vattenfotavtryck

Hälsopåverkan

Du får information om hur nyttig produkten är baserad på dess näringsvärde.

Sociala rättvisa

Du får en extern bedömning av hur socialt rättvist produktionslandet är.

Consupedia är 100% oberoende

Vi på Consupedia gör aldrig några egna bedömningar av en produkts avtryck. Vi presenterar enbart den information som delas av producenter genom streckkoden och den vi samlar in från externa databaser.

*Några av de databaser vi använder är RISE klimatdatabas, Water Footprint Network, Nutri-score, och Bertelmanns Sociala Rättviseindex.