Hur Consupedia fungerar.

Hur Consupedia fungerar.

Hur Consupedia fungerar.

Vi har världens största databas för hållbarhetsinformation om livsmedel.

Kärnan i Consupedia är vår databas. Den är störst i världen när det kommer till hållbarhet och livsmedel och vi jobbar dagligen med att utveckla och förbättra den. Just nu består den av runt 250 000 livsmedelsprodukter som vi har kopplat ihop med hållbarhetsinformation från några av världens främsta databaser*.

Genom att skanna streckkoden eller söka på en produkt får du direkt upp information kopplad till produktens:

Ingredienser.

Du får tydlig information om vad produkten innehåller.

Produktionsland.

Du får veta i vilket land produkten producerats.

Pris.

Du får produktens snittpris hämtat från de största livsmedelsbutikerna på nätet.

Miljöpåverkan.

Du får information om produktens förpackningstyp, transportsträcka, klimat- och vattenfotavtryck.

Hälsopåverkan.

Du får information om hur nyttig produkten är baserad på dess näringsvärde.

Sociala rättvisa.

Du får en extern bedömning av hur socialt rättvist produktionslandet är.

Consupedia är 100% oberoende.

Vi på Consupedia gör aldrig några egna bedömningar av en produkts avtryck. Vi presenterar enbart den information som delas av producenter genom streckkoden och den vi samlar in från externa databaser.

*Några av de databaser vi använder är RISE klimatdatabas, Water Footprint Network, Nutri-score, och Bertelmanns Sociala Rättviseindex.