Handla hållbar mat
för dig, för planeten,
för alla

 
 

Vi på Consupedia har byggt världens största databas för hållbarhetsinformation om livsmedel tillsammans med KTH och Högskolan Dalarna. Nu kan du använda den för att bli en bättre och mer hållbar konsument.

Var med och gör världen bättre, du också.

 
 

Handla hållbar mat
för dig, för planeten,
för alla

 
 

Vi på Consupedia har byggt världens största databas för hållbarhets­information om livsmedel tillsammans med KTH och Högskolan Dalarna. Nu kan du använda den för att bli en bättre och mer hållbar konsument.

Var med och gör världen bättre, du också.

 

Handla hållbar
mat för dig,
för planeten,
för alla.

Vi på Consupedia har byggt världens största databas för hållbarhets­information om livsmedel tillsammans med KTH och Högskolan Dalarna. Nu kan du använda den för att bli en bättre och mer hållbar konsument.

Var med och gör världen bättre, du också.

Consupedia

Betatesta vår app idag.
Bli först med att påverka och förbättra
vår app. Tillsammans gör vi den bättre.

Consupedia i samarbete med:

Betatesta vår app idag.
Bli först med att påverka och förbättra
vår app. Tillsammans gör vi den bättre.

I samarbete med: